Shadow Priest - Tarragrue (Heroic)

The top talents, covenants, soulbinds, conduits, legendaries, gear, enchants, and gems based on data from the top 355 Shadow Priest Heroic Tarragrue logs (348 unique characters) by dps from the past 4 weeks.

Castle Nathria
Sanctum
Sepulcher

Capstone + Choice Talents

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 63.57k 12.11% (43)
calc ↗ 54.61k 7.89% (28)
calc ↗ 45.19k 7.61% (27)
calc ↗ 115.34k 6.20% (22)
calc ↗ 60.54k 2.54% (9)
calc ↗ 132.07k 1.97% (7)
calc ↗ 39.09k 1.69% (6)
calc ↗ 60.15k 1.41% (5)
calc ↗ 61.04k 1.13% (4)
calc ↗ 50.40k 0.85% (3)

Top Capstone + Choice Talents

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 132.07k 98.87% (351)
calc ↗ 132.07k 97.18% (345)
calc ↗ 132.07k 95.77% (340)
calc ↗ 132.07k 84.23% (299)
calc ↗ 132.07k 79.72% (283)
calc ↗ 132.07k 69.86% (248)
calc ↗ 99.71k 56.34% (200)
calc ↗ 63.57k 54.08% (192)
calc ↗ 115.34k 48.73% (173)
calc ↗ 132.07k 45.92% (163)

Talented Abilities (Class)

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 115.34k 30.99% (110)
calc ↗ 99.71k 15.77% (56)
calc ↗ 60.54k 4.51% (16)
calc ↗ 91.43k 3.38% (12)
calc ↗ 67.05k 3.10% (11)
calc ↗ 74.21k 2.54% (9)
calc ↗ 41.24k 1.69% (6)
calc ↗ 132.07k 1.69% (6)
calc ↗ 90.83k 1.69% (6)
calc ↗ 57.79k 1.41% (5)

Talented Abilities (Spec)

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 55.32k 33.80% (120)
calc ↗ 132.07k 26.48% (94)
calc ↗ 63.57k 10.14% (36)
calc ↗ 70.31k 5.07% (18)
calc ↗ 57.27k 3.66% (13)
calc ↗ 99.71k 3.10% (11)
calc ↗ 62.95k 3.10% (11)
calc ↗ 50.40k 2.82% (10)
calc ↗ 91.43k 2.25% (8)
calc ↗ 70.51k 0.85% (3)

Class Tree Talents

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 115.34k 22.54% (80)
calc ↗ 99.71k 10.42% (37)
calc ↗ 55.14k 3.94% (14)
calc ↗ 60.54k 3.66% (13)
calc ↗ 67.05k 1.41% (5)
calc ↗ 41.24k 1.41% (5)
calc ↗ 132.07k 1.13% (4)
calc ↗ 86.62k 1.13% (4)
calc ↗ 55.14k 1.13% (4)
calc ↗ 39.87k 0.85% (3)

Spec Tree Talents

Talents max dps Overall % (n)
calc ↗ 55.32k 20.85% (74)
calc ↗ 75.19k 10.70% (38)
calc ↗ 51.10k 5.63% (20)
calc ↗ 67.05k 3.10% (11)
calc ↗ 46.48k 2.54% (9)
calc ↗ 43.89k 2.25% (8)
calc ↗ 132.07k 2.25% (8)
calc ↗ 70.31k 1.69% (6)
calc ↗ 86.62k 1.69% (6)
calc ↗ 63.57k 1.41% (5)

Covenants

Covenant max dps Overall % (n)
132.07k 97.75% (347)
55.33k 1.69% (6)
35.23k 0.56% (2)

Legendaries

Legendary Power max dps Overall % (n)
132.07k 97.46% (346)
132.07k 74.65% (265)
86.17k 21.69% (77)
55.33k 1.69% (6)
74.21k 1.13% (4)
45.14k 1.13% (4)
49.73k 1.13% (4)

Legendary Builds

Legendary Builds max dps Overall % (n)
132.07k 72.11% (256)
86.17k 21.69% (77)
55.33k 1.69% (6)
49.73k 1.13% (4)
74.21k 1.13% (4)
39.69k 0.85% (3)
45.14k 0.56% (2)
35.23k 0.56% (2)
33.08k 0.28% (1)

Soulbinds

Soulbind max dps Overall % (n)
Plague Deviser Marileth 132.07k 84.79% (301)
Bonesmith Heirmir 90.83k 12.39% (44)
Dreamweaver 55.33k 1.41% (5)
Emeni 28.55k 0.56% (2)
Theotar the Mad Duke 35.23k 0.56% (2)
Korayn 41.87k 0.28% (1)

Soulbind Abilities

Soulbind Abilities max dps Overall % (n)
Plague Deviser Marileth 115.34k 35.77% (127)
Plague Deviser Marileth 61.04k 9.30% (33)
Plague Deviser Marileth 90.71k 7.61% (27)
Bonesmith Heirmir 63.57k 6.20% (22)
Plague Deviser Marileth 132.07k 2.25% (8)
Plague Deviser Marileth 56.85k 2.25% (8)
Bonesmith Heirmir 86.17k 1.69% (6)
Plague Deviser Marileth 71.37k 1.41% (5)
Plague Deviser Marileth 49.73k 1.13% (4)
Bonesmith Heirmir 33.09k 1.13% (4)

Conduits

Conduits max dps Overall % (n)
132.07k 93.52% (332)
115.34k 86.48% (307)
132.07k 78.31% (278)
132.07k 64.51% (229)
115.34k 54.37% (193)
91.43k 47.61% (169)
115.34k 45.35% (161)
132.07k 40.56% (144)
91.43k 32.96% (117)
132.07k 29.01% (103)

Conduit Builds

Conduit Builds max dps Overall % (n)
115.34k 7.32% (26)
62.85k 5.92% (21)
99.71k 5.07% (18)
55.32k 3.94% (14)
46.48k 3.38% (12)
70.31k 3.38% (12)
73.02k 3.10% (11)
63.93k 2.54% (9)
55.14k 1.97% (7)
54.12k 1.69% (6)

Gems

Gem max dps Overall % (n)
115.34k 76.62% (272)
132.07k 39.44% (140)
90.71k 15.21% (54)
54.34k 5.07% (18)
91.43k 1.97% (7)
86.17k 1.69% (6)
57.27k 1.13% (4)
33.08k 0.28% (1)
48.02k 0.28% (1)

Gem Builds

Gem(s) max dps Overall % (n)
99.71k 9.58% (34)
74.21k 8.73% (31)
115.34k 7.89% (28)
55.33k 7.32% (26)
70.51k 5.92% (21)
52.47k 5.07% (18)
132.07k 4.51% (16)
51.10k 3.38% (12)
58.09k 2.25% (8)
60.15k 1.97% (7)

Back Enchants

Enchant(s) max dps Overall % (n)
Fortified Speed
132.07k 34.08% (121)
Fortified Leech
99.71k 26.76% (95)
Fortified Avoidance
115.34k 25.07% (89)
74.21k 7.61% (27)
Soul Vitality
73.90k 6.48% (23)

Chest Enchants

Enchant(s) max dps Overall % (n)
Eternal Stats
132.07k 83.66% (297)
Eternal Insight
62.85k 7.89% (28)
55.14k 4.23% (15)
Eternal Bounds
46.84k 2.82% (10)
Sacred Stats
34.78k 1.13% (4)
Eternal Skirmish
54.61k 0.28% (1)

Wrist Enchants

Enchant(s) max dps Overall % (n)
Eternal Intellect
132.07k 92.68% (329)
54.61k 7.04% (25)
Illuminated Soul
26.45k 0.28% (1)

Engineering Belt Enhancements

Enhancement(s) max dps Overall % (n)
132.07k 89.01% (316)
Dimensional Shifter
91.43k 6.48% (23)
Nitro Boosts
75.19k 4.51% (16)

Feet Enchants

Enchant(s) max dps Overall % (n)
132.07k 72.39% (257)
Speed of Soul
90.83k 26.20% (93)
Eternal Agility
39.69k 1.41% (5)

Weapon Enchants

Enchant(s) max dps Overall % (n)
Celestial Guidance
132.07k 90.99% (323)
Sinful Revelation
68.77k 6.76% (24)
42.04k 2.25% (8)

Weapons

Item(s) max dps Overall % (n)
132.07k 15.77% (56)
55.33k 11.55% (41)
73.02k 9.86% (35)
91.43k 7.89% (28)
75.19k 6.76% (24)
115.34k 6.20% (22)
45.26k 5.63% (20)
90.83k 5.63% (20)
74.21k 2.82% (10)
59.50k 2.25% (8)

Trinkets

Items max dps Overall % (n)
132.07k 15.49% (55)
86.62k 14.37% (51)
86.17k 10.14% (36)
60.30k 4.51% (16)
55.14k 3.94% (14)
42.04k 2.82% (10)
52.47k 2.82% (10)
57.79k 2.54% (9)
73.02k 2.54% (9)
54.61k 2.54% (9)
Item max dps Overall % (n)
132.07k 73.24% (260)
75.19k 19.15% (68)
54.12k 1.97% (7)
51.10k 1.97% (7)
49.73k 0.85% (3)
39.18k 0.56% (2)
31.45k 0.56% (2)
39.75k 0.28% (1)
44.09k 0.28% (1)
38.81k 0.28% (1)

Neck

Items max dps Overall % (n)
115.34k 15.77% (56)
99.71k 14.08% (50)
67.05k 11.27% (40)
56.85k 9.58% (34)
74.21k 9.01% (32)
91.43k 8.73% (31)
132.07k 7.89% (28)
70.31k 7.89% (28)
45.20k 3.66% (13)
53.89k 2.25% (8)

Shoulder

Item max dps Overall % (n)
132.07k 81.69% (290)
43.10k 3.38% (12)
62.95k 2.82% (10)
53.80k 2.82% (10)
86.62k 2.54% (9)
45.19k 1.41% (5)
51.28k 1.41% (5)
41.62k 0.85% (3)
36.84k 0.85% (3)
33.08k 0.56% (2)

Back

Item max dps Overall % (n)
115.34k 16.06% (57)
132.07k 14.93% (53)
53.80k 10.14% (36)
67.05k 9.86% (35)
62.95k 9.30% (33)
86.17k 5.35% (19)
55.14k 5.07% (18)
91.43k 4.51% (16)
63.57k 4.23% (15)
99.71k 3.66% (13)

Chest

Item max dps Overall % (n)
132.07k 85.92% (305)
70.31k 4.79% (17)
48.09k 1.41% (5)
74.21k 1.13% (4)
41.04k 1.13% (4)
42.09k 1.13% (4)
57.79k 1.13% (4)
43.10k 0.85% (3)
44.09k 0.85% (3)
60.54k 0.56% (2)

Wrist

Item max dps Overall % (n)
90.83k 25.63% (91)
74.21k 20.00% (71)
132.07k 17.75% (63)
70.51k 9.58% (34)
70.31k 4.51% (16)
52.66k 4.51% (16)
99.71k 3.10% (11)
42.06k 2.82% (10)
57.27k 2.54% (9)
115.34k 2.25% (8)

Hands

Item max dps Overall % (n)
132.07k 58.31% (207)
86.17k 26.48% (94)
60.54k 3.10% (11)
55.14k 2.25% (8)
59.50k 2.25% (8)
70.31k 1.97% (7)
43.29k 1.13% (4)
75.19k 0.85% (3)
54.61k 0.85% (3)
38.51k 0.85% (3)

Waists

Item max dps Overall % (n)
90.83k 48.45% (172)
91.43k 15.49% (55)
115.34k 7.32% (26)
60.54k 5.07% (18)
51.28k 3.66% (13)
99.71k 3.38% (12)
57.79k 2.82% (10)
46.15k 2.82% (10)
132.07k 2.25% (8)
71.37k 1.97% (7)

Legs

Item max dps Overall % (n)
132.07k 72.39% (257)
86.17k 10.14% (36)
74.21k 4.51% (16)
60.54k 2.25% (8)
62.85k 2.25% (8)
43.96k 1.41% (5)
41.37k 1.41% (5)
45.02k 1.41% (5)
45.20k 1.13% (4)
48.09k 1.13% (4)

Feet

Item max dps Overall % (n)
62.85k 11.83% (42)
90.71k 10.42% (37)
132.07k 10.42% (37)
91.43k 9.86% (35)
115.34k 9.58% (34)
55.14k 9.30% (33)
67.05k 7.32% (26)
63.57k 6.76% (24)
60.30k 6.48% (23)
99.71k 3.38% (12)

Rings

Items max dps Overall % (n)
91.43k 10.14% (36)
73.02k 9.30% (33)
71.37k 8.45% (30)
65.13k 7.89% (28)
59.50k 6.76% (24)
63.57k 6.76% (24)
132.07k 6.48% (23)
90.83k 5.07% (18)
99.71k 4.23% (15)
58.30k 2.82% (10)